شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری سقف شیبدار، آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان همراه با نوبت اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و در قالب یک دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم، علاوه بر دفترچه هایی که به داوطلبان در هر یک از گروه های آزمایشی تحویل داده شد، برگزار شد. 

ضرایب دروس این آزمون برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی (به جز 2 درس ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم) همانند ضرایب آزمون سراسری است. با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان هر سال تحصیلی در تیر هر سال پذیرش آماده می شود، ملاک معرفی چندبرابرظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی منحصراً نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (آزمون سراسری و اختصاصی تربیت معلم) است. 

اسامی معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته محل های اعلامی جهت شرکت در ارزیابی شایستگی معلمی در زمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد. از آنجایی که سوابق تحصیلی دانش آموزان سال جاری در تیرسال 1403 آماده خواهد شد، ملاک معرفی چندبرابر ظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی های معلمی در سال 1403 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی منحصرا 60 درصد نمره کل آزمون سراسری (کنکور) و 40 درصد نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم و در گروه های هنر و زبان های خارجی ً منحصرا 55/3 درصد نمره کل آزمون سراسری (کنکور) و 44/7 درصد نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم خواهد بود.

اعلام نتیجه نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو قبل از انتخاب رشته کنکور 

 اعلام نتیجه نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در سال 1403، قبل از انتخاب رشته متقاضیان آزمون سراسری خواهد بود و به قبولین نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در آزمون سراسری داده نخواهد شد و امکان انتخاب رشته در آزمون سراسری (کنکور) را ندارند و بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو – معلم در سال 1403، مهلت چند روزه به قبولین داده می شود تا این متقاضیان در مهلت مقرر تعیین شده و قبل از صدور کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری، درخواست انصراف خود را از قبولی در دانشگاه فرهنگیان، به آموزش وپرورش ارایه دهند تا آموزش وپرورش مشخصات این افراد را به صورت تجمیع شده به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ارسال کند تا اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری به این افراد داده شود.

شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند

مدرک تحصیلی شرط ضروری برای پذیرش

 داوطلبان برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان باید یکی از مدارک تحصیلی زیر را تا پایان شهریور 1403 دریافت کنند:

 یا دیپلم متوسطه نظام جدید آموزشی 3-3-6 

یا دیپلم متوسطه نظام قدیم 

یا مدرک پیش دانشگاهی (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی)

 یا مدرک کاردانی برای داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی

 یا مدرک سطح یک حوزوی (برای شرکت طلاب فقط در گروه آزمایشی علوم انسانی)

 درصورت معرفی داوطلب به آموزش و پرورش، انجام ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی افرادی که فاقد مدرک فوق باشند، انجام مراحل مزبور با دریافت تعهد صورت خواهد گرفت. لیکن داوطلب لازم است در صورت قبولی صفحه 6 دفترچه راهنمای انتخاب رشته پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان سال 1403 نهایی، قبل از ثبت نام قطعی حداکثر تا تاریخ 31 شهریور سال جاری مدارک مزبور را اخذ و اصل مدرک را به محل قبولی تحویل کند؛ درغیراینصورت قبولی وی لغو و مسیولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.  قبولی دی و ثبت نمرات دی برای شهریور برای اخذ مدرک دیپلم، ملاک عمل نخواهد بود.

اگر فردی یکی از این مدارک را نداشته باشد، حتی اگر در یکی از رشته محل های انتخابی خود قبول شود، قبولی او باطل می شود و نمی تواند در آن رشته نام نویسی کند. 

شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند

شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری موثر

عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور

 عدم وابستگی تشکیلاتی، هواداری ازاحزاب وسازمان ها و گروه های غیرقانونی

 پس از اعلام نتایج نهایی از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، چنانچه پذیرفته شدگان نهایی ذکور مشکل نظام وظیفه عمومی داشته باشند قبولی آنان «لغو» خواهد شد. 

رعایت شیونات اسلامی و معلمی در طول تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و همچنین در سایر دانشگاه ها که براساس مفاد این دفترچه پذیرش می شوند الزامی خواهد بود.

شرایط اختصاصی 

به موجب ماده 16 نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 894 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سن مجاز برای ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان؛ 24 سال تمام (مبنا اول سقف شیبدار سال تحصیلی 1404-1403 یعنی فقط متولدین یم سقف شیبدار 1379 به بعد می توانند متقاضی شوند)

محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی نام نویسی می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو می شود. 

 انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری (دولتی وغیردولتی) و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود. 

حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

 نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت (دایم یا موقت) به نهاد ها و سازمان های دولتی و غیردولتی (از آغاز تا پایان دوره ی تحصیل در دانشگاه 

درصورت وجود مجوز های قانونی برای استخدام، محل صدور حکم استخدام آزمایشی همان بخش، شهر و استان بومی داوطلب بوده که در ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است. مسیولیت ساماندهی و به کارگیری، پس از فراغت از تحصیل به عهده اداره کل استان سهمیه خدمتی خواهد بود. بر این اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت در طول تحصیل و قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایطی اعم از تاهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین وغیره … ممنوع است. 

تعیین خدمت متعهدین خدمت پس از فراغت از تحصیل با آموزش و پرورش خواهد بود بنابراین، درصورت عدم نیاز در محل مندرج در دفترچه آزمون، اداره کل آموزش و پرورش استان، مجاز به تعیین محل خدمت جدید درسطح همان استان خواهد بود.

 پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال 1402 و همچنین دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه و غیرروزانه (نوبت دوم «شبانه»، پیام نور، مجازی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و شهریه پرداز) همه مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته) و دکتری عمومی یا تخصصی به شرطی می توانستند در آزمون اختصاصی 1403 ثبت نام و شرکت کنند که منعی برای نظام وظیفه نداشته باشند، این داوطلبان در صورت قبولی، باید حداکثر تا تاریخ 31 شهریور سال جاری از رشته قبلی خود انصراف قطعی داده و گواهی انصراف از رشته قبلی را به محل قبولی جدید (محل تحصیل خود) ارایه دهند در غیر این صورت قبولی آنان ” لغو” خواهد شد.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و همچنین دانشجویان دارای تعهد به دستگاه های اجرایی کشور و بورسیه مجاز به ثبت نام در آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان نبوده اند.

برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی با تایید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیار های ذیل الزامی است:

توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان) 

قدرت بینایی:  قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم). پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 20/16 در دو چشم، الزامی است. 

هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم. 

دوربینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هردو چشم.

 ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هردو قرنیه.

 کوررنگی (برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ وطیف نوری در آنها ضروری است، ممنوع بوده و در بقیه رشته ها بلامانع است.

نابینایی در یک چشم

قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صدا ها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی کم شنوایی داوطلب نباید بیش از 30 دسیبل باشد. 

قد، وزن

با توجه به مقتضیات هراستان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که درمرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی، مورد سنجش قرار میگیرد. 

حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته آموزش تربیت بدنی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یا قسمت های ظاهری و نمایان بدن.

نداشتن نقص عضو مشهود و موثر د رانجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجدشرایط 

عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی- آسم- نارسایی کلیه- بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک- پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی- کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثر درانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجدشرایط

سایر موارد: بیماری های که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش و پرورش مانع انجام وظایف حرفه ای باشد. 

احراز سلامت روانی براساس نظر روانشناس متخصص و متعمد آموزش و پرورش دارای نظام روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران). درصورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار از طریق شورای پزشکی درمانگاه فرهنگیان آموزش و پرورش خواهدبود).

 با توجه به ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، درصورت اعتراض مجدد داوطلب، مرحله نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط ٌ صرفا با درنظرگرفتن زمان مقرر برای (مهلت تعیین شده) ارزیابی شایستگی معلمی است. (نظر این شورا قطعی و لازمالاتباع است).

شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند

 درجذب دانشجویان متعهد خدمت علاوه برشایستگی معلمی، مواردی همچون انگیزه خدمتی، تعهد، روحیه صبر، ایثار و فداکاری ملاک عمل خواهدبود.

برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شان و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران و آشنایی با تعالیم دینی، به ویژه قرآن کریم، بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیاز آور در سوابق فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی جهادی، فناوری های نوین و کسب مقام و افتخارات در ارزیابی شایستگی معلمی ً صرفا در زمان مقرر برای انجام ارزیابی قابل محاسبه و احتساب است و پس از اتمام زمان مزبور به مدارک ارایه شده جدید داوطلب، امتیازی تعلق نمیگیرد.

احراز توانایی در مهارت های پایه و علوم فناوری اطلاعات.

استخدام قطعی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان درصورت تایید قطعی صلاحیت های عمومی و اختصاصی آنان و اخذ مدرک کارشناسی در رشته ای که تعهد محضری به آموزش و پرورش سپرده و با ارایه گواهی صلاحیت معلمی، امکان پذیراست.

برخورداری ازحسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو و متناسب با شان و جایگاه معلمی

 به موجب ماده 7 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 سقف شیبدار 1363 و تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح موادی از وظیفه عمومی مصوب 16 آذر 1390  مجلس شورای اسلامی، فارغ التحصیلان ذکور دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش قبل از اشتغال به کار در آموزش و پرورش و صدور حکم استخدام رسمی – قطعی، مکلف به گذراندن دوره آموزش رزممقدماتی هستند. درصورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی، هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده فرد خواهد بود.

وضعیت نظام وظیفه

 بر اساس اعلام رسمی سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان «مرد» لازم بوده به هنگام پذیرش در دانشگاه (قبول قطعی و ثبت نام)، شرایط و مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 24 و 25 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری شماره 1 نوبت اول (اردیبهشت 1403)  را داشته باشند.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان که هر داوطلبی باید آن را بداند"، کلیک کنید.